Home

Gezondheidsmeting

Programma's en adviezen

Huidscan en Huidanalyse

Gretha Galama

Ervaringen van cliënten

Praktijk en contact

weet hoe jij leeft

Preventieve gezondheidsmetingen en coaching naar optimale vitaliteit


Preventieve Gezondheidsmeting

De laatste jaren is er een nieuwe technologie ontwikkeld die zeer snel een totaalbeeld geeft van alle organen en hun samenwerking. Het meest compleet is daarin het ES Teck systeem, dat wij in onze praktijk gebruiken. Met zes elektroden en een zogenaamde ‘probe’ geeft het een compleet beeld van de zuurstofopname in weefels, pH-waarde in de cellen, de activiteit van het autonoom zenuwstelsel, de hormoonhuishouding, de spijsvertering, de luchtwegen, hart, de bloedvaten en de belangrijkste ziektebeelden.
Ook geeft het een gedetailleerd overzicht van de levensstijl, zoals vochthuishouding, vetpercentages, metabolisme en stress.
Een aantal veel voorkomende uitkomsten zijn bijvoorbeeld een te hoog vetpercentage, te hoog cholesterol, een slechte doorbloeding en zuurstof-opname. Ook schildklierafwijkingen komen regelmatig voor.
Een ander voorbeeld is een beginnende insuline-resistentie die op termijn kan leiden tot diabetes 2. Tevens wordt de mate van stress en de invloed op het lichamelijk en geestelijk welzijn en het energiesysteem geregistreerd.

Waar nodig kan ook de neurotransmittertest, Neuro4Profiel, ingezet worden. Neurotransmitters hebben veel invloed op je functioneren, je herstelvermogen en je energie.

Kortom: METEN is WETEN!
Zie ook het artikel: Wat is jouw gezondheid je waard? en een Interview met Gretha Galama